Zpět na úvodní stránku

1. světová válka

Rok 1915 - 4. října bylo v obci ubytováno 22 osob uprchlých z Haliče. Pro polské děti se zřídila polská třída v čp. 310. Vyučovala zde od 29. prosince polská učitelka. Zemřel pokrokový řídící učitel školy reformované Jan Rychetský, významný pěstitel ovocných stromů a včel. Zaváděl pokrokové myšlenky do zemědělství, například hnojení umělými hnojivy a pěstování cukrovky. Na státní půjčku válečnou upsala obec 400 K a na III. válečnou půjčku 5 000 K.

Rok 1916 - Uskutečnil se odvod branců ročníků 1896-98. 30. dubna byl zaveden letní čas. Na válečnou půjčku upsala obec 6 000 K. V tomto roce se provedl mezi občany i sběr barevných kovů pro výrobu zbraní. Sebráno bylo 305 kg mosazi, 244 kg mědi a 52 kg sušených kopřiv pro textilní účely. 21. 11. zemřel císař František Josef I. a nastoupil císař Karel I. 21. 2. přišlo do obce 100 ruských vojenských zajatců. Ubytováni byli v hostinci čp. 122 (U Jindrů). Zajatci pracovali u Vodního družstva, měli velký hlad, denně měli na stravu jen 1,87 K.

Rok 1917 - Zrekvírovány byly zvony na katolickém i obou evangelických kostelích. Bylo zavedeno řízené hospodářství: 1/4 kg masa týdně na osobu.