Zpět na úvodní stránku

Hřbitovy

Počet hřbitovů:   2
Hřbitovy:             katolický, evangelický
Provozní doba:   nepřetržitá

 

Správa poplatků, evidence hrobových míst, nové smlouvy a další informace

Barbora Burdychová, DiS.
Tel. 495 431 131, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jana Horáková
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Cenový výměr stanovující výši nájemného
za nájem hrobového místa pro pohřebiště v obci Černilov

Schválila  Rada obce Černilov na své schůzi dne 7.8.2013.

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a prováděcími předpisy v platném znění vydává obec Černilov tento cenový výměr pro stanovení nájemného za hrobové místo na veřejných pohřebištích obce, platný od 1. 1. 2014.

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a je vždy předmětem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je splatná jednorázově předem na dobu 10 let.

 

I. Cena za nájem z pozemků - místa na pohřebišti:

V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2013 (seznam zboží s regulovanými cenami) část I., oddíl A, položka č.3, odst. b činí maximální roční nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště v obcích do 25.000 obyvatel včetně 20 Kč/m2/rok. Cena za nájem pozemku se stanovuje z reálné plochy hrobu v m2(výměra hrobových míst se zaokrouhluje dolů na celé m2). Obec Černilov pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu ve výši (platba je osvobozena od DPH): 10 Kč/m2/rok.

 

II. Cena za služby s nájmem místa na pohřebišti související:
(dle nákladů roku 2012)

Správa a údržba zařízení pohřebiště:  uplatněno                                      

opravy a udržování                                       25 039 Kč
komunikace - prohrnování sněhu              2.108 Kč
údržba zeleně - stříhání keřů a stromů      2.811 Kč
travnaté plochy - sečení  (50 hodin)           7 028 Kč
úklid spadaného listí     (50 hodin)             7 028 Kč
elektrická energie (osvětlení, čerpadlo)    8 524 Kč                             vlastní elektroměr
vodné                                                               3 103 Kč                             vlastní vodoměr
odvoz a likvidace odpadů - kontejner      20 000 Kč
Celkem náklady za rok                             75.641 Kč

 

Náklady související se správou pohřebišť:

činnost spojená s uzavíráním smluv o nájmu, výběrem úhrad,
upozorňování nájemců na skončení sjednané doby nájmu dle § 25 odst. 8 zákona 256/2001 Sb.,
vedení evidence podle § 21 zákona 256/2001 Sb.,
přidělování hrobových míst,
vedení evidence hrobových zařízení,
ekonomická činnost včetně účetnictví.

 

Náklady související se správou pohřebišť hradí obec Černilov.

Celkem náklady za služby související s nájmem hrobového místa činí ročně       min 75.000 Kč
Za 10 let                                                                                                                              min 750.000 Kč
Počet evidovaných hrobových míst                                                                                                    780
Služby na jedno hrobové místo na 10 let činí minimální částku                                              961 Kč                                                              

                 

Cena za služby s nájmem místa na pohřebišti související jsou stanoveny takto:

Jednohrob (jednohrobka)                      600 Kč/10 let
Dvojhrob (dvojhrobka)                            800 Kč/10 let
Trojhrob (trojhrobka)                             1000 Kč/10 let

Ceny neobsahují zisk pronajímatele.

 

Cena je splatná jednorázově předem na dobu 10 let.

Cena z nájem hrobového místa je vždy předmětem Smlouvy o nájmu hrobového místa. 

Hlaste, prosím, na OÚ případnou změnu nájemce hrobového místa.

Smlouvy uzavřené po 1.1.2004 zůstávají v platnosti.

 

Bližší informace – Jana Horáková, tel.: 495 431 131 (účtárna OÚ)