Zpět na úvodní stránku

Vítání občánků

Vítání nových občánků

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, není možné využívat údaje z evidence obyvatel.

Budete-li mít o účast zájem, kontaktujte matriku OÚ Černilov.

Vítání občánků probíhá jednou ročně, a to v měsíci únor či březen. Pozvánka s přesným termínem konání bude zaslána před uskutečněním obřadu.

Událost probíhá v Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Fotografie z akce si můžete objednat u profesionální fotografky, která se těchto akcí pravidelně účastní.

Tyto informace se týkají pouze novorozenců s trvalým pobytem v Černilově (včetně místních částí Újezd a Bukovina).

Děkujeme za pochopení.