Mikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2018", evidovaného pod číslem 18RRD02-0017, a to ve výši 49 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

logo khkMikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2017", evidovaného pod číslem 17RRD02-0018, a to ve výši 36 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

logo khkMikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2016" ve výši 36 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

logo-khkMikroregion Černilovsko získal pro letošní rok dvě dotace z Královéhradeckého kraje.

  1. Neinvestiční finanční podpora  ve formě dotace na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2014“, z dotačního programu Královéhradeckého kraje „14RRD02 – Podpora svazků obcí“ ve výši 35 000,- Kč. Z této dotace byly pokryty  poradenské služby  a administrativní záležitosti svazku.