logo khkMikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2016" ve výši 36 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.

logo-khkMikroregion Černilovsko získal pro letošní rok dvě dotace z Královéhradeckého kraje.

  1. Neinvestiční finanční podpora  ve formě dotace na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2014“, z dotačního programu Královéhradeckého kraje „14RRD02 – Podpora svazků obcí“ ve výši 35 000,- Kč. Z této dotace byly pokryty  poradenské služby  a administrativní záležitosti svazku.

logo-khkMikroregion Černilovsko obdržel dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem " Profesionalizace činností Mikroregionu Černilovsko v roce 2013" ve výši 40 000 Kč

Občas vykoukne z plakátů nebo z místního tisku a zve vás na veřejná setkání. Prý, Místní akční skupina. Pozůstatek akčního výboru nebo parta ekologů, ptá se hlouček před výlepní plochou. 
Ani jedno, vážení! Místní akční skupina, tzv. MAS (mělo by se říci Skupina pro místní akce) je obecně prospěšná společnost, která má za cíl stmelovat venkovský region, hýbat s ním a podporovat akce pro jeho rozvoj. Podle principu partnerství sdružuje drobné živnostníky, spolky nebo obce na svém území. Pořád ještě tápete? Zkusím to tedy jinak.