Společný regionální operační program (SROP) opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 
registrační číslo žádosti: CZ.04.1.05 / 2.2..03 / 1304

Projekt zaměřený na podporu informačních a komunikačních technologií pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu.

1) rekonstrukce stávajících a vybudování nových veřejně přístupných míst internetu (PIAP/IC)

rekonstrukce 5 stávajících míst veřejně přístupného internetu:

 • Černilov - knihovna
 • Lejšovka - knihovna
 • Libřice - knihovna
 • Skalice - knihovna
 • Výrava - knihovna

zřízení 8 nových míst veřejně přístupných míst internetu:

 • Černilov - obecní úřad, základní škola
 • Libníkovice: knihovna, obecní úřad
 • Librantice: knihovna, obecní úřad
 • Skalice: hasičská zbrojnice
 • Smržov: obecní úřad

nové vybavení:

 • 26 ks počítačů
 • 9 ks multifunkčních zařízení
 • 4 tiskárny
 • 1 dataprojektor
 • 1 interaktivní tabule
 • 22 ks komplexů nábytku (stůl + židle)
 • 3 ks regálů

stavební úpravy:

 • oprava místnosti PIAP, sociální místnosti, zabezpečení prostoru

2) školení, propagace a označení projektu

 • zaškolení obsluhy veřejně přístupných míst
 • 2 000 ks informačních letáků do všech domácností
 • 11 ks venkovní informačních tabulek
 • 14 ks vnitřních informačních tabulek

3) rozpočet projektu

celkové uznatelné náklady projektu:   2 265 321,00 Kč

ERDF (dotace EU)     1 698 991,00 Kč

státní rozpočet              226 532,00 Kč

vlastní zdroje                 339 798,00 Kč

 

4) dodavatelé projektu:

 

 • CSF, s.r.o. - vybavení veřejně přístupných míst (počítače, periférie, nábytek, stavební úpravy)
 • RTH, s.r.o. - propagace projektu (informační tabulky, letáky)
 • OHGS s.r.o. - organizace výběrových řízení, inženýring, projektová dokumentace