Téměř polovina obcí sdružených v Mikroregionu Černilovsko je zároveň součástí místní akční skupiny (MAS) Nad Orlicí, která v současnosti připravuje novou strategii regionu. Na splnění všech podmínek pro to, aby i náš region mohl čerpat evropské a jiné finance na rozvoj v programu LEADER i mimo něj zbývá asi rok a půl. O programu jste mohli slyšet již nyní, kromě navázané spolupráce v regionu mezi obcemi, podnikateli a spolky se podařilo doposud podpořit celkem 67 projektů a přivést do regionu úhrnem přes 38 mil. Kč. První a základní podmínkou pro pokračování takové spolupráce je kvalitní nová strategie pro celý region a ustanovení a udržení kvalitního zázemí a aparátu organizace, která má toto na starosti – obecně prospěšné společnosti NAD ORLICÍ.

ZAČALI JSME

Programový výbor MAS NAD ORLICÍ spolu s vznikajícím týmem pro zapojení veřejnosti do tvorby Strategie učinili první kroky ke vzniku Strategie s pracovním názvem „2020 je blízko“. Na již druhém společném setkání 31. ledna 2013 byl určen další postup. Základním prvkem je v této fázi maximální možnost zapojení obyvatel z území, což v této chvíli znamená přípravu prvních veřejných setkání dostupných pro veřejnost a zájemce z celého území regionu MAS.
Řídit tvorbu strategie bude Programový výbor a ředitel, realizovat pak stále se rozšiřující pracovní tým, jehož základ tvoří facilitátorka Jolana Šopovová a zaměstnanci kanceláře Petr Kulíšek a Martina Lorencová, ale počítá se zapojením mnoha dobrovolníků téměř z každé obce.

POČÍTÁME S VÁMI

Další kroky budou vedeny snahou dát každému včas příležitost se k potřebám našeho regionu nebo jen vaší obce nebo její části vyjádřit. Na Veřejných setkáních uvítáme každého, koho zajímá rozvoj regionu nebo své obce, příprava příležitostí pro rozvoj vašeho spolku, neziskové organizace, podnikání nebo spolupráce s dalšími subjekty. Pro nás nejbližší setkání se bude konat (18.3. - Kostelec nad Orlicí v Klubu Rabštejn, 20.3. - Choceň, 21.3. - Třebechovice pod Orebem v Kulturním domě) od 17,00. 
Bude ale také prospěšné sledovat internetové stránky (www.nadorlici.cz), plakáty, zpravodaje. A nejspolehlivější cestou je být přímo u toho. Přihlaste se právě nyní, pokud můžete být jakkoli nápomocni (dobrovolně, s iniciativou za vaši organizaci, jako placený člen týmu), přijďte na veřejné setkání, které určí další směr.