logo khkMikroregion Černilovsko obdržel neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Podpora Mikroregionu Černilovsko v roce 2016" ve výši 36 000 Kč. Z této dotace byly stejně jako v minulosti pokryty poradenské služby a administrativní záležitosti svazku.