Zpět na úvodní stránku

Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov

stroj cisteniV současných dnech můžete vidět v naší obci při práci nový čistící samosběrný vůz. Jedná se o sestavu komunálního kloubového nosiče Holder C 250 a zametací nástavby Kugelmann Easy Clean. Tento projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je omezování prašnosti z plošných zdrojů - komunikací. Navrhované opatření spočívalo v pořízení samosběrného vozu. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení imisí TZL do ovzduší o cca 1,52 t/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 878 050 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 596 342 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 93 902 Kč (5 %) a příspěvek obce Černilov 187 806 Kč (10 %).

Aby obec zajistila využitelnost nosiče Holder po celý rok, zakoupila ze svých prostředků (342 175 Kč ) nástavby pro zimní údržbu komunikací a to: sypač SVS 0,6E, šípovou radlici PVS 130 a silniční zametač MZS 130 Z. Výrobce těchto zimních nástaveb je firma Simed s.r.o. Dvůr Králové nad Labem.

Řídící orgán:                     MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt:  STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace:              Obec Černilov
Dodavatel:                        KIS plus a.s. Litoměřice

logo-opzp